M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2019. január 28-án (hétfő) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására elővásárlási jog gyakorlása útján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Sás utca 3. földszint 4. szám (hrsz. 209188/0/A/3) alatti lakás vételi ajánlatának elfogadására, és a lakás megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/43/A/30; 201031/43/A/45; 201837/13/A/1; 201837/19/C/37; 201837/19/B/37; 201837/19/B/38; 201837/28/A/1; 201837/31/A/1; 201837/33/A/13; 208165/9/A/192; 209364/27; 200261; 200481; 203863; 204962; 214187/2 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat az intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 65/2018. (II.22.) Kt. határozattal már módosított 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók megállapítására, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratai módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2017. (VI.28.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2019. január 28.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

2019.01.29. - Testületi ülés

2019. január 25. péntek, 12:15

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. január 29-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására elővásárlási jog gyakorlása útján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Sás utca 3. földszint 4. szám (hrsz. 209188/0/A/3) alatti lakás vételi ajánlatának elfogadására, és a lakás megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/43/A/30; 201031/43/A/45; 201837/13/A/1; 201837/19/C/37; 201837/19/B/37; 201837/19/B/38; 201837/28/A/1; 201837/31/A/1; 201837/33/A/13; 208165/9/A/192; 209364/27; 200261; 200481; 203863; 204962; 214187/2 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat az intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  Napirend-tervezet 9. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 65/2018. (II.22.) Kt. határozattal már módosított 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (15. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat támogatás nyújtására a Fitt Jövő alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók megállapítására, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratai módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2017. (VI.28.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (16. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. január 29.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. december 11-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. december 11.    

 

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. december 10-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A I. em. 20. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Patika Bt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapú bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 209364/3/A/236 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Árpád utca 10/C. 9. em. 235. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 200534/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Szabadság utca 33. fszt. 2. alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 4/2014. (XI.24.) SZEFOB sz. határozattal elfogadott valamint a 30/2014. (XII.15.), a 190/2015. (X.26.) SZEFOB és a 153/2016. (XI.28.) SZEFOB határozatokkal módosított ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. december 10.                                

Szuhai Erika s.k.

elnök

2018.12.13. - Testületi ülés

2018. december 07. péntek, 13:40

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 13-án (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (239/1. sz. előterjesztés)+ könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Tervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2019-2025” jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítási hálózat Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba adásárára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A I. em. 20. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat prevenciós és egészségmegőrző programok támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Patika Bt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhelyén, a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. szám alatti ingatlanban épületrész nyilvános pályázat útján történő bérbeadására hallókészülékek forgalmazása céljából

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. december 12.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. december 12-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (239/1. sz. előterjesztés)+ könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Tervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2019-2025” jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítási hálózat Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba adásárára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A I. em. 20. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat prevenciós és egészségmegőrző programok támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Patika Bt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhelyén, a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. szám alatti ingatlanban épületrész nyilvános pályázat útján történő bérbeadására hallókészülékek forgalmazása céljából

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. december 12.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. november 27-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 23.    

 

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. november 28-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (XI.   .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület …/2018. (XI. .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat Kerületi Szabályozási Terv készítésére és Rendelettervezet a Béke tér – Völgy utca – Erdőalja utca – Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő tárgyi eszközök Magyar Állam tulajdonába adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200539. hrsz., természetben a 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A. szám alatti ingatlanra létrejött ingatlan bérbeadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint új megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 200559/0/66 hrsz. alatt felvett, természetben a Vénusz utca 13-15. szám alatti, 51 m2 önkormányzati ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 201031/70/A/2 helyrajziszámon nyilvántartott ingatlan forgalomképesség szerinti minősítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Minősítő, illetve Karácsonyi koncertjének megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a 363/2018. (X.18.) Kt. határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (233. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Morava Réka) magán foglalkozás egészségügyi tevékenységének jóváhagyására és a szükséges helyiségek bérleti szerződés keretében történő biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati vagyon üzemeltetési jogának átadására a Csepeli Városkép Kft.-nek

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. november 28.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. november 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a bölcsődék 2019. évi nyári nyitva tartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 85. 9. em. 95. sz. alatti lakásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/70/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zrínyi utca 5. 2. em. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/9/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 112. 8. em. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/51 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Óvoda utca 4. 3. em. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 200959/17/A/46 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Akácfa utca 14. 1. em. 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/70/A/86 hrsz. alatt felvett, természetben a 1213 Budapest, Zrínyi utca 5/A. 10. em. 40. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/52 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 55. 6. em. 20. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/42/A/62 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Reggel utca 15. 2. em. 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 26.                

    

                    

Szuhai Erika s.k.

elnök