M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2023. február 22-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A. Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (24. sz. előterjesztés) + kereshető formátumfüggetlen könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

B. Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

C. Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)kereshető formátum független könyvvizsgálói véleményKÉT emlékeztető

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (16. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(17. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(25. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + cserelapok + kiegészítés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek önkormányzati tulajdon hasznosításának racionalizálása érdekében történő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(19. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(20. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Javaslat egyes önkormányzati infrastrukturális beruházások során megépült víziközművek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(21. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/24 hrsz. alatt felvett ingatlan kezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(28. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209791/1 hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásának eredményeképpen kialakuló ingatlanhányad megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:(26. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, 208974 hrsz. alatt felvett, a természetben a 1215 Budapest XXI. kerület, Vágóhíd utca 72. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermével kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(27/1. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:(22. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáiban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének kiterjesztésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:(23. sz. előterjesztés)kereshető formátum

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2023. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:(29. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által üzemeltetett képfelvevők helyszíneinek aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja:(31. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja:(30. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Lámpás utca 5./Szilvafa utca 44. (214150 hrsz.) alatti ingatlan 3264/28004 tulajdoni hányadának adásvétellel történő megszerzésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

 

 

Budapest, 2023. február 22.

                                                                                                           Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

 

 

2023.02.21. Fenntartható Fejlődés Bizottság

Írta: 2023. február 16. csütörtök, 14:32

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2023. február 21-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A. Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (24. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

C. Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2023. 02. 17.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2023 február 21-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A. Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (24. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

C. Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (29. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által üzemeltetett képfelvevők helyszíneinek aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

 

 

Budapest, 2023. 02. 21.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2023. február 20-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A. Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására
(24. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

C. Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (16. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (17. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + cserelapok + kiegészítés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek önkormányzati tulajdon hasznosításának racionalizálása érdekében történő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (22. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáiban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének kiterjesztésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Budapest, 2023. február 20.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

2023.02.23. Testületi ülés

2023. február 16. csütörtök, 13:47

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. február 23-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: + PEÜB határozat

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (24. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + kereshető táblázat + független könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: 

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum + kereshető táblázat + független könyvvizsgálói vélemény + KÉT emlékeztető + cserelapok

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (16. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum + SZEFOB módosító javaslat

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (25. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + cserelapok + kiegészítés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek önkormányzati tulajdon hasznosításának racionalizálása érdekében történő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (19. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (20. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat egyes önkormányzati infrastrukturális beruházások során megépült víziközművek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (21. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/24 hrsz. alatt felvett ingatlan kezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (28. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209791/1 hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásának eredményeképpen kialakuló ingatlanhányad megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (26. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, 208974 hrsz. alatt felvett, a természetben a 1215 Budapest XXI. kerület, Vágóhíd utca 72. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermével kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (27/1. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (22. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáiban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének kiterjesztésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (23. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2023. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (29. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által üzemeltetett képfelvevők helyszíneinek aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (31. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Lámpás utca 5./Szilvafa utca 44. (214150 hrsz.) alatti ingatlan 3264/28004 tulajdoni hányadának adásvétellel történő megszerzésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (32. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Csepel Szolgálatáért” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

                     dr. Vincze Anikó jegyző

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2023. február 23.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2023. január 25-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) + 1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (4/1. sz. előterjesztés) + 4/1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (3. sz. előterjesztés)3. sz. et. kereshető formátum

Javaslat kerékpáros pumpapálya létesítésére az Országos Bringapark Program 2023 keretében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(5. sz. előterjesztés)5. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(6. sz. előterjesztés)6. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak bérlakásában található üresen álló lakások felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(7. sz. előterjesztés)7. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 0213242/16; 0213242/24; 0213242/42; 0213242/82; 0213242/120; 0213242/154; 0213242/177; 0213242/191; 0213242/202; 0214203/31 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(8. sz. előterjesztés)8. sz. et. kereshető formátum

Javaslat dologösszességként megjelölt ingatlanok tekintetében tett elővásárlási felhívás tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:(9. sz. előterjesztés)9. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján együttműködési megállapodás megkötésére és bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(10. sz. előterjesztés)10. sz. et. kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására, valamint a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnok ingyenes használatába adására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:(11. sz. előterjesztés)11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:(12. sz. előterjesztés)12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 13. pontja:(13/1. sz. előterjesztés)13/1. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:(14. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)+ kereshető formátum

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dukán András Ferenc bizottsági elnök

 

 

Budapest, 2023. január 25.

                                                                                                           Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2023. január 23-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) + 1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (5. sz. előterjesztés)+ 5. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (6. sz. előterjesztés)+ 6. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak bérlakásában található üresen álló lakások felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (13. sz. előterjesztés)+ 13. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)+ kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/83 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Óvoda utca 6. 4. em. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Program módosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Trefán László

 

Budapest, 2023. január 23.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2023. január 24-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)+ 2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(11. sz. előterjesztés)+ 11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Tóth Sándor

 

 

Budapest, 2023. 01. 24.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2023. január 24-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)+ 2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(11. sz. előterjesztés)+ 11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

 

Budapest, 2023. 01. 24.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök