M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2021. július 29-én (csütörtök) 16 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (pdfKépviselő-testület által átruházott hatáskör)

Javaslat a 129/2021. (VI.09.) Polgármesteri határozat alapján kiírt Versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (Képviselő-testület által átruházott hatáskör)

Javaslat a 69/2020. (XI.26.) SZEFOB határozatban foglalt határidő módosítására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (Képviselő-testület által átruházott hatáskör)

Javaslat a 70/2020. (XI.26.) SZEFOB határozatban foglalt határidő módosítására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 4. pontja:  (előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2021. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Budapest, 2021. július 26.

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2021. július 12-én (hétfő) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

Budapest, 2021. 07. 09.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2021. július 7-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

Budapest, 2021. 07. 05.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

2021.07.02 Testületi ülés

2021. június 28. hétfő, 18:47

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. július 2-án (péntek) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (125. sz előterjesztés) Napirendről levéve

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, 210146/39, 210146/40, 210146/71 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (126. sz előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, 210146/220, 210146/99 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (127. sz előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola természetben a 1212 Budapest, Széchenyi István u. 87. szám alatt található felépítmény elbontása ügyében tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a „2021. évi kerületi sportcélú támogatások” megnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat a 86/2021. (V.13.) Polgármesteri Határozat módosítására és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének módosítására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (124. sz előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (123. sz előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (129. sz előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetés adományozására  (132. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:  (130. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (128. sz előterjesztés)

Javaslat a szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2021. 07. 02.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

 

 

 

2021. évi rendeletek

Írta: 2021. január 05. kedd, 13:23

1/2021. (II.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította 9/2021. (VI.14.) ör.,
Egységes szerkezetben a 2/2021. (II.19.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

 

3/2021. (II.22) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

5/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete a Budapest XXI. Kerület Csepel belterületén való maszkviselési szabályok megállapításáról szóló 15/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

 

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

7/2021 (VI.10.) önkormányzati rendelete a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) ör. módosításáról

 

10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (IX.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

11/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

 

 

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail