2017. 02. 23. - Testületi ülés

2017. február 17., péntek 12:22

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 23-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter gyermek fogorvossal praxisengedélye megszerzéséhez szükséges előszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)+ melléklet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (47. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat telek határ rendezési és átsorolási döntések meghozatalára az RSD parti sáv csepeli részén tervezett Kolonics György sétány létrehozása és további kapcsolódó fejlesztések érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (44. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása „Daru-domb”-hoz tartozó közpark (hrsz.: 208261/3) északi részétől a Védgát utcáig” elnevezésű projekt lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (46. sz. előterjesztés)

Javaslat a Béke tér, valamint a Béke téren álló, Beck András szobrászművész által készített Olvasó munkás szobor felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (43. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat bérlőkijelölési joggal biztosított szolgálati lakások lakbér szintjének megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Petőfi u. 27. fsz.1. és a Vasas u. 43. fszt. 3. szám alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat rekreációs célú sporteszköz beszerzésére és azok XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (42. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi egységei további működtetési lehetőségeinek megvizsgálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2017. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Tájház megépítésére

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató Csepeli Városkép Kft.

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. február 20.

                                                                                             Borbély Lénárd sk.

polgármester

Utoljára frissítve: 2017. február 21., kedd 13:22

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail